Cần tạo điểm nhấn khác biệt để thu hút khách du lịch

Sáng ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với các đơn vị liên quan, về công tác tư vấn phát triển du lịch trên địa bàn thời gian qua.

Các đơn vị tư vấn đã tiến hành tập huấn cho các khu điểm du lịch trong tỉnh về xây dựng homestay, đào tạo du lịch cộng đồng, đào tạo kỹ năng phục vụ du khách và hướng dẫn. Các hoạt động này đã tạo tiền đề thúc đẩy người dân tham gia làm du lịch, nâng chất các khu điểm và tour, tuyến đến Đồng Tháp. Đồng thời, thông qua các đoàn farmtrip quảng bá và kết nối cho du lịch Đồng Tháp vươn xa.

Hạn chế hiện nay là có nhiều hoạt động tư vấn không phù hợp tình hình địa phương, nhiều khu điểm còn chưa áp dụng tốt sau khi được tư vấn. Ngành du lịch cũng đề nghị tìm nhà tư vấn có chuyên môn để phát triển loại hình du lịch trên sông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành du lịch làm việc lại với các đơn vị tư vấn để đưa ra chương trình phù hợp hơn, thiết thực hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành du lịch và các địa phương tập trung xây dựng các khu, điểm du lịch có tính khác biệt dựa trên đặc trưng sẵn có. Đối với các tài nguyên tương tự như các địa phương khu vực ĐBSCL, cần tạo điểm nhấn khác biệt.

Mạnh Thường/THĐT

Sân khấu và Cuộc đời

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Hoa Hồng Phát

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp