Đào tạo nhân lực nông nghiệp là đòi hỏi cấp bách

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Giáo Dục cùng gặp nhau để bàn cơ chế, chính sách kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp sử dụng lao động, tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu nhân lực nông nghiệp trình độ cao trong thời gian tới, thông qua buổi tòa đàm “Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao”, được tổ chức tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách. Nhất là trong bối cảnh chuẩn bị thúc đẩy nền nông nghiệp thông minh. Tuy nhiên, đa số nguồn nhân lực hiện nay với khoảng 46% chưa đáp ứng được yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Còn đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận, phần lớn cơ sở đào tạo vẫn đang bị động, chưa đào tạo theo nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Trong khi, nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới là rất lớn. Thông qua buổi tọa đàm Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Giáo Dục tìm hướng cho cán cân Cung và Cầu nguồn nhân lực.

     

Sân khấu và Cuộc đời

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Hoa Hồng Phát

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp