Thông báo gia hạn nộp hồ sơ Tuyển dụng viên chức 2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thông báo Tuyển dụng năm 2019
Thông tin chi tiết, mời click vào TẠI ĐÂY.

Tân Kiều

Hùng Cá

CLPangafish

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp