Tin Tức

Đồng Tháp: Hoàn thành 100% tổng điều tra dân số

Đồng Tháp: Hoàn thành 100% tổng điều tra dân số

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Đồng Tháp, sau 25 ngày ra quân (từ 01 – 25/4), Đồng Tháp đã điều tra trên 447 ngàn hộ, hoàn tất 100%. Thời gian hoàn thành sớm hơn kế hoạch ban đầu. Trong đó, các huyện Tháp Mười, Hồng Ngự hoàn thành 100% công tác điều tra từ ngày 23/4. Các địa phương còn lại đều hoàn thành trong ngày 24/4. Tuy nhiên để tránh bỏ sót nhà, hộ dân cư và nhân khẩu trong đợt điều tra lần này, Ban chỉ ...

Sân khấu và Cuộc đời

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Hoa Hồng Phát

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp