Tin Tức

Lấy ý kiến nhân rộng mô hình “2 lúa – cá đồng – cá tự nhiên”

Lấy ý kiến nhân rộng mô hình “2 lúa – cá đồng – cá tự nhiên”

Ban quản lý Tiểu dự án “Nâng cao khả năng thoát lũ và ổn định sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Tháp Mười” ở các huyện, thị phía bắc tỉnh Đồng Tháp, gọi tắt là dự án WB9 (gồm: Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự và Tx.Hồng Ngự) vừa tiến hành họp dân lấy ý kiến, nhân rộng mô hình sinh kế “2 lúa – cá đồng – cá tự nhiên” tại Tổ hợp tác số 7 thuộc xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Các hộ dân trong vùng dự án thống nhất nhân rộng ...

Sân khấu và Cuộc đời

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Hoa Hồng Phát

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp