Tin Tức

Đường mới đón Tết

Đường mới đón Tết

Thời gian qua, tình trạng xuống cấp, hư hỏng trên nhiều tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp gây ra không ít khó khăn trong việc đi lại của người dân. Tình trạng đó còn làm cho một số đoạn đường trở thành “điểm đen tai nạn”. Trước thực trạng đó, ngành giao thông tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục mà tiêu biểu nhất là “thay áo mới” cho nhiều tuyến đường quan trọng đi qua địa bàn tỉnh. Ngoài việc đảm bảo tiến độ các dự án của UBND và Hội đồng ...

Sân khấu và Cuộc đời

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Công ty TNHH Hùng Cá

Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp

Hoa Hồng Phát

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp